Wyniki rekrutacji

Przypominamy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają zasadom rekrutacji i przyjmowane są do szkoły z urzędu. Oznacza to, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli w odpowiednim terminie zgłoszenia, zostały przyjęte do klasy pierwszej.

Poniżej zamieszczamy listy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, które zostały:

  • zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji,
  • przyjęte i nieprzyjęte do szkoły.

Po zakończeniu rekrutacji do wszystkich rodziców przyjętych uczniów zostaną skierowane pisma z potwierdzeniem przyjęcia oraz innymi ważnymi informacjami związanymi z rozpoczęciem nauki przez dziecko.

Skip to content