Wyniki rekrutacji

Przypominamy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają zasadom rekrutacji i przyjmowane są do szkoły z urzędu. Oznacza to, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli w odpowiednim terminie zgłoszenia, zostały przyjęte do klasy pierwszej.

Poniżej zamieszczamy listę dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, które zostały zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji w dniu 23 kwietnia 2021 do wszystkich rodziców przyjętych uczniów zostaną skierowane odpowiednie pisma z potwierdzeniem przyjęcia oraz innymi ważnymi informacjami.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content