Harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
  • § 11kzy, § 11kzz i § 11kzze ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

 W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacjido 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji8 lipca 2022 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW (w minutach)

arkusz standardowyprzedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17 Komunikatu*arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących
O*-100O*-100O*-700
język polski120180180
matematyka100150150
język angielski90135135
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content