Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Ewa Safianowska1aczłonek
Grzegorz Grzywiński1bczłonek
Jacek Mogiłka2aczłonek
Małgorzata Olszewska2bczłonek
Agnieszka Lewandowska3azastępca przewodniczącej
Aneta Zygadlińska3bskarbnik
Anna Szałach4aczłonek
Karolina Sosińska4bsekretarz
Katarzyna Kozierska5aczłonek
Iwona Pietruszyńska5bczłonek
Andrzej Wyrostkiewicz6aczłonek
Agnieszka Siniło-Januszkiewicz6bczłonek
Emila Sarnowska7aczłonek
Marta Dorobek7bprzewodnicząca
Anna Puczka7cczłonek
Skip to content