Rekrutacja do klasy 1 z obwodu

Rekrutacja dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku do klasy pierwszej

Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, tzn. z pominięciem kryteriów obowiązujących w procesie rekrutacji. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce w oddziale klasy pierwszej. Należy tylko złożyć w wymaganym terminie zgłoszenie dziecka do szkoły (z ewentualnymi załącznikami). Istnieje również możliwość zgłoszenia dziecka za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Obwód szkoły

Obwód szkoły jest to administracyjnie wyznaczony obszar gminy, który przynależy do danej szkoły. W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku wchodzą następujące ulice:

 • Aleja Armii Krajowej
 • Jana Bażyńskiego
 • Hieronima Derdowskiego
 • Grunwaldzka
 • gen. Józefa Hallera
 • Jagiellońska
 • Jana Kasprowicza
 • Mikołaja Kopernika
 • Pl. 3 Maja
 • Mała
 • 17 Marca
 • Ludwika Pasteura
 • Józefa Prądzyńskiego
 • Juliusza Słowackiego
 • Pl. Słowiański
 • Targowa
 • Wileńska
 • Pl. Wolności
 • Pl. Ludwika Zamenhofa
 • Gabrieli Zapolskiej
 • Stefana Żeromskiego

Dzieci podlegające obowiązkowi zapisu do szkoły

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są:

 1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2017 r.,
 2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2018 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. oraz dzieci, którym wcześniej odroczono obowiązek szkolny.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (zgłoszenie podpisują oboje rodzice). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata oraz rodziców kandydata.

Terminy zapisu dzieci do szkoły

Zgłoszenie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 19 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Skip to content