Rekrutacja dzieci do klas 2-8

Rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku do klas 2-8

W celu zapisania dziecka do klasy 2-8 w naszej szkole należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek/zgłoszenie wraz z ostatnim świadectwem uzyskanym przez dziecko w procesie edukacji (oryginał do wglądu).

Skip to content