Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

od 03.09.2020Wydawanie podręczników szkolnych według harmonogramu
03-07.09.2020Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami. Włączenie rodziców do współtworzenia planu pracy wychowawcy klasy
26.11.2020Konsultacje z rodzicami
07.01.2020Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.
25.03.2021Konsultacje z rodzicami
27.05.2021Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.
 od 10.06.2021Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki według przyjętego harmonogramu

UWAGA!

W okresie zagrożenia epidemicznego kosultacje dla rodziców mają formę zdalną lub stacjonarną (po uprzednim umówieniu się z nauczycielem drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content