Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców

od 01.09.2021Wydawanie podręczników szkolnych według harmonogramu
06-08.09.2021Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami. Włączenie rodziców do współtworzenia planu pracy wychowawcy klasy
21.10.2021Konsultacje z rodzicami
18.11.2021Konsultacje z rodzicami
16.12.2021 Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.
20.01.2022Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i ocenie zachowania w klasyfikacji śródrocznej.
24.03.2022Konsultacje z rodzicami
21.04.2022 Konsultacje z rodzicami
02.06.2022Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.
 od 10.06.2022Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki według przyjętego harmonogramu

UWAGA!

W okresie zagrożenia epidemicznego kosultacje dla rodziców mają formę zdalną lub stacjonarną (po uprzednim umówieniu się z nauczycielem drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content