Procedury szczegółowe

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego

w warunkach zagrożenia epidemicznego

 1. W dniach egzaminu (25-27 maja 2021 r.) zbiórka uczniów oddziału 8a ma miejsce o godzinie 8.20, a oddziału 8b o godzinie 8.30.
 2. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 3. Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem pkt. 4
 4. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 7. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem do Schroniska Młodzieżowego. Wszyscy uczniowie oczekując na wejście do szkoły oraz przebywając na terenie szkoły muszą mieć zasłonięte usta i nos za pomocą jednorazowych lub wielorazowych maseczek ochronnych i zachować odpowiedni odstęp, wynoszący co najmniej 1,5 m. Maseczki mogą być zdjęte dopiero po rozpoczęciu egzaminu w sali egzaminacyjnej.
 8. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie.
 9. Podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.
 10. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się na drugie piętro do wyznaczonych sal, gdzie mogą pozostawić okrycia i inne przedmioty, których nie można wnosić do sal egzaminacyjnych:
 11. uczniowie oddziału 8a – do sali 212,
 12. uczniowie oddziału 8b – do sali 210.
 13. Uczniowie przypisani do poszczególnych sal egzaminacyjnych:
Mała sala gimnastyczna (17 uczniów)Sala 304 (12 uczniów)Sala 303 (14 uczniów)Sala 302 (1 uczeń)
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B11, B13, B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22A09, A13, A16, A19, B09, B10, B12, B14, B16, B23, B24, B25A01, A02, A03, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A14, A15, A17, A18A04
 1. Uczniowie zdający egzamin bezpośrednio po pozostawieniu rzeczy osobistych w wyznaczonych salach:
 2. udają się na korytarz odpowiednio drugiego i trzeciego piętra, zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m,
 3. przed wejściem do sali egzaminacyjnej ustawiają się w rzędzie, zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m,
 4. członek komisji sprawdza listę obecności i losuje w obecności zdającego numer stolika,
 5. ponownie dezynfekują dłonie,
 6. wchodzą do sali egzaminacyjnej i zajmują wyznaczone im miejsce,
 7. zarówno przed jak i w trakcie egzaminu mogą skorzystać z toalety na parterze i pierwszym piętrze Schroniska Młodzieżowego (z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych i egzaminacyjnych).
 8. Po rozpoczęciu pracy z zestawem egzaminacyjnym uczniowie mogą zdjąć maseczki ochronne. Jeżeli w trakcie egzaminu chcą skorzystać z toalety lub zakończyć pracę z zestawem egzaminacyjnym informują o tym fakcie członka zespołu egzaminacyjnego przez podniesienie ręki. Zanim podejdzie do nich członek zespołu egzaminacyjnego uczeń ma obowiązek założyć maseczkę ochronną, jeżeli ją uprzednio zdjął.
 9. Po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym i uzyskaniu zgody na wyjście z sali uczniowie opuszczają salę, odbierają swoje rzeczy osobiste i wychodzą ze szkoły wyjściem przez Schronisko Młodzieżowe. W trakcie opuszczania budynku oraz po jego opuszczeniu należy zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content