mLegitymacja

mLegitymacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego umożliwia uczniom wydawanie tzw. mLegitymacji, czyli legitymacji uczniowskiej wyświetlanej w smartfonie ucznia.

UWAGA! W związku z licznymi pytaniami informujemy, że mLegitymacja jest elektroniczną kopią legitymacji papierowej. Oznacza to, że uczeń musi mieć najpierw wystawioną legitymację tradycyjną, aby uzyskać prawo do mLegitymacji.

Jakie korzyści daje mLegitymacja?

 • Uczeń ma ją zawsze pod ręką w smartfonie
 • Za jej pomocą skorzysta z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat
 • Może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły
 • Jest to w pełni równorzędny dokument do jego papierowej wersji
 • Może być wydawany zdalnie, bez konieczności wizyty w szkole
 • Cyfrowa legitymacja = wygoda i oszczędność czasu
 • Dzięki mLegitymacji dbasz o środowisko, nie wykorzystując papieru lub plastiku

Aby skorzystać z mLegitymacji należy wykonać następujące czynności:

1. Wykonać aktualne i prawidłowe zdjęcie wymagane przepisami prawa.

Fotografia do mLegitymacji powinna spełnić kilka wymogów. Warto pamiętać o:

 • wzroku zwróconym na wprost (najlepiej patrzeć wprost do obiektywu),
 • równomiernym oświetleniu twarzy,
 • zamkniętych ustach,
 • równo ustawionej twarzy ‒ nie można jej przechylać na boki,
 • zdjęciu różnego rodzaju nakryć głowy.

Można w tym celu posłużyć się własnym smartfonem i bezpłatnym Generatorem Zdjęć do mLegitymacji

2. Zdjęcie należy przekazać szkole za pomocą elektronicznego Dziennika elektronicznego VULCAN (jeżeli zdjęcie jest prawidłowe zostanie zatwierdzone, błędne zdjęcia zostaną odrzucone).

Aby przekazać zdjęcie należy w witrynie dla rodziców/ucznia Dziennika Vulcan przejść do zakładki Dane ucznia, a następnie nacisnąć przycisk Aktualizuj zdjęcie. Pojawi się okno, które umożliwi wskazanie zdjęcia zapisanego w pamięci telefonu lub komputera.

3. Następnie uczeń powinien zgłosić się do sekretariatu, gdzie otrzyma wygenerowany z sytemu unikalny kod QR

Uwaga! Wygenerowany kod ma tylko 30 dni ważności.

4. Uczeń instaluje na swoim smartfonie aplikację mObywatel, z listy wybiera „mLegitymację szkolną”, skanuje otrzymany w szkole kod QR i aktywuje mLegitymację szkolną. Uczeń do aktywowania mLegitymacji szkolnej nie musi posiadać Profilu Zaufanego.

Link do aplikacji mObywatel

5. Gratulujemy! Od tego momentu uczniowie mogą w pełni korzystać z zalet mLegitymacji!

Skip to content