Stołówka

Stołówka szkolna

Godziny pracy

Poniedziałek1130-1400
Wtorek1130-1400
Środa1130-1400
Czwartek1130-1400
Piątek1130-1400

 1. Zgłoszenia dziecka na obiady dokonuje rodzic do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów (np. zgłoszenie dziecka na obiady w październiku rodzic dokonuje do końca września).
 2. Zgłoszenia dziecka na obiady należy należy dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do pani Mirosławy Zamkowskiej, pełniącej funkcję kierownika gospodarczego szkoły (55 2722511 m.zamkowska@g1.malbork.pl). W informacji należy podać:
  • imię i nazwisko zgłaszanego dziecka
  • dni korzystania przez dziecko ze stołówki (np. cały miesiąc, wtorki, środy i czwartki)
  • liczbę zamówionych obiadów w miesiącu
 3. Warunkiem zapisania dziecka na obiady jest przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty za obiady w danym miesiącu (potwierdzenia przelewu) na adres m.zamkowska@g1.malbork.pl
 4. Opłaty za obiady wnosi rodzic na rachunek bankowy najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący. Cena jednego obiadu dla dziecka wynosi w 2024 r. 6,50.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić do sekretariatu (pani Mirosławie Zamkowskiej) ten fakt najpóźniej do godziny 9.00. Umożliwi to anulowanie zamówionego obiadu i zwrot rodzicom nadpłaconej kwoty. Po tym terminie będzie to już niemożliwe, ponieważ kuchnia przygotuje już obiad dla dziecka. Nadpłacona kwota za niewykorzystane obiady podlega zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym (zostaje pomniejszona suma do zapłaty za następny miesiąc). Wszelkie korekty muszą być zgłoszone pani Mirosławie Zamkowskiej.
 6. Wszelkie nietypowe kwestie należy konsultować z panią Mirosławą Zamkowską.

Dane do przelewu:

Restauracja CASYNO
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BP Bożena Muzalewska,
ul. Gen. de Gaulle’a 3
Bank Spółdzielczy Malbork
85 8303 0006 0000 0008 0666 0001

Tytułem: SP1, imię i nazwisko dziecka, okres żywienia (np. SP1, Jan Nowak, wrzesień 2023)
Skip to content