SUKCES MIŁOSZA

SUKCES MIŁOSZA

W  Malborku ramach tegorocznej kampanii ” Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” odbył się Miejski Konkurs  Plastyczny pt.: „Bezpiecznie korzystam ze środków transportu, które chronią planetę”. Swój udział mogły zgłosić wszystkie dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie całego miasta.

4 października w Urzędzie Miasta burmistrz Marek Charzewski wręczył nagrody laureatom konkursu. Wśród najlepszych uplasował się  uczeń naszej szkoły – Miłosz Kołodziejski z klasy 2a.

Serdecznie gratulujemy Miłoszowi! Cieszymy się z jego sukcesu!

Skip to content