231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jan Matejko ,,Konstytucja 3 Maja 1791 roku”

,,Witaj, Majowa Jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie!
Uczcimy ciebie piosenką,
która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, wielki Maj,
u Polaków błogi raj”

3 maja 1791 r. Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 maja – ustawę zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą.

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej, systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, formalnie zniosła liberum veto, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny.

Projekt nowej konstytucji przygotował król Stanisław August Poniatowski. Towarzyszyli mu w tym dziele Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki.

Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji – to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o ciekawostkach związanych z powstaniem konstytucji 3 Maja – „Konstytucja w Polsce – jak powstała?”

Skip to content