Zawieszenie zajęć szkolnych od 1 lutego do 14 lutego 2021

Zawieszenie zajęć szkolnych od 1 lutego do 14 lutego 2021

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, dotyczącą przedłużenia okresu zawieszenia zajęć szkolnych dla uczniów klas 4-8, informuję że zajęcia dla uczniów starszych odbywać się będą nadal w formie zdalnej.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku wprowadzone zostały następujące zasady:

  • Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku okresie od 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników szkoły.
  • Zawieszenie zajęć dotyczy uczniów II etapu edukacyjnego (klas 4-8) w zakresie wszystkich zajęć edukacyjnych.
  • W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
Skip to content