Zawieszenie zajęć szkolnych

Zawieszenie zajęć szkolnych

Zgodnie z§2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301) w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. ma miejsce zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 20 grudnia do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Zimowa przerwa świąteczna trwać będzie od 23 grudnia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.

W dniu 6 stycznia 2022 r. obchodzone jest święto Trzech Króli, a 7 stycznia 2022 r. wyznaczony jest dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia stacjonarne w szkole zaczynają się od 10 stycznia 2022 r.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Opieka w świetlicy szkolnej

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrektor, na wniosek rodziców (pisemny) uczniów uczęszczających do klas I–III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, organizuje dla nich opiekę w szkole.

Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30 (w piątek w godzinach 7.00-16.00).

Biblioteka szkolna 

Biblioteka szkolna czynna jest w zwykłych godzinach.

Sekretariat

Sekretariat pracuje w normalnych godzinach.

Skip to content