ZAPRZYSIĘŻENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAPRZYSIĘŻENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

We wtorek 21 września 2021 r. w naszej szkole odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
Zgodnie z reżimem sanitarnym, uroczystość odbyła się w małym gronie. Najpierw dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych osób, od przewodniczącego począwszy, a następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.

Rada SU w składzie:
Przewodniczący Julia Kozakiewicz
Zastępca przewodniczącego Ignacy Chrząstowski (jednocześnie reprezentujący klasę 8B)
4A Wiktoria Żelazna
4B Anna Nadolska
5A Marcel Bruszczak (w zastępstwie Julianna Sarnowska)
5B Nadia Jankowicz
7A Oliwia Dargiel
7B Maja Siergiej (w zastępstwie Agata Wolińska)
7C Igor Wyczółkowski
8A Adrianna Popławska
8B Ignacy Chrząstowski
8C Damian Gdaniec

Na zakończenie głos zabrała Pani wicedyrektor Kinga Walczak. Przypomniała zebranym o roli, jaką odgrywa SU, o prawach i obowiązkach związanych z pracą w Radzie SU, pogratulowała jej nowym członkom sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach oraz życzyła im owocnej i satysfakcjonującej pracy.
Nowa Rada SU z pewnością ochoczo zabierze się do pracy, a na jej efekty nie będzie trzeba długo czekać.
Opiekunowie SU
Katarzyna Sawirska i Agata Gucwa

Skip to content