Zaproszenie do udziału w konkursie

Zaproszenie do udziału w konkursie

W tym roku obchodzimy 77. rocznicę powrotu Malborka do Macierzy. W ramach tego święta Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Filia w Malborku ogłosiła Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „SPOTKANIE Z LEGENDAMI ZIEMI MALBORSKIEJ”, dla uczniów szkól podstawowych z terenu powiatu malborskiego.

W imieniu PBW Filia w Malborku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 zaprasza uczniów klas I -VI do udziału w konkursie, w ramach działań NPRCz 2.0. Celem konkursu jest propagowanie kultury i  dziedzictwa terenu Malborka i Żuław, a także rozwijanie aktywności artystycznej i czytelniczej uczniów.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w formie plastycznej – dowolną techniką (rysunek, malunek, grafika, collage) tytułu lub sceny z wybranej legendy malborskiej, w formacie A4.


Termin oddawania prac do 25 lutego 2022 r.  Każda praca powinny mieć na odwrocie przyklejoną wizytówkę zawierającą następujące dane: (imię, nazwisko oraz wiek autora, adres placówki prowadzącej, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz tytuł przedstawianej legendy lub opis inspiracji literackiej).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 marca na stronie organizatora: https://www.facebook.com/PBWMalbork

Skip to content