Zaproszenie do udziału w konkursie

Zaproszenie do udziału w konkursie

Jak co roku 21 marca – obchodzimy Międzynarodowy Dzień Poezji. Święto to zostało ustanowione w 1999 roku przez UNESCO. Celem obchodów jest popularyzowanie w trakcie wydarzeń literackich poezji rodzimej – krajowej, regionalnej i zagranicznej. W marcu w Polsce i na świecie organizowane są kampanie zachęcające do czytania i pisania poezji.

W ramach tego święta biblioteka szkolna, w związku z działaniami NPRCz, zaprasza do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pod tytułem „ Niektórzy lubią poezję”, który odbędzie się w auli szkolnej  – 29 marca 2022 r.  W tym roku tematyka konkursu obejmuje twórczość Marii Konopnickiej.

CELE KONKURSU

 1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania sztuką recytacji.
 2. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 3. Dbałość o kulturę żywego słowa.
 4. Stwarzanie uczniom możliwości popularyzacji poezji polskiej.
 5. Rozwijanie u uczniów postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystycznej.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
 • kategoria I – uczniowie klas I- III – po 4 uczestników z klasy
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VI  – po 2 uczestników z klasy
 • kategoria II – uczniowie klas VII -VIII  – po 2 uczestników z każdej klasy
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 wiersz zgodnie z tematyką konkursu (recytacja do 5 minut).
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
 3. podstawowe informacje o uczniu (imię i nazwisko, klasa),
 4. informacje o repertuarze (tytuł  prezentowanego wiersza M. Konopnickiej),
 5. zgłoszenie udziału – kl. I – III (do wychowawcy), starsze klasy do nauczyciela języka polskiego – do 16 marca 2022 r.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
 • dobór repertuaru,
 • walory artystyczne prezentowanych wierszy,
 • interpretacja utworu,
 • dykcja,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Dla autorów najlepszych prezentacji przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy. Serdecznie zapraszamy!!!

Skip to content