XXIII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

XXIII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie, który w tym roku odbywa się pod hasłem: Energia drzemiąca w skałach. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– praca plastyczna dla uczniów klas IV, V i VI
– praca pisemna dla uczniów klas VII i VIII

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące udziału w konkursie dla poszczególnych grup. W przypadku pytań dotyczących konkursu proszę kontaktować się z P. Katarzyną Sawirską.

KONKURS PLASTYCZNY
Skały… Spotkamy je wszędzie – na powierzchni i w głębi Ziemi, na dnie mórz i oceanów, w przestrzeni kosmicznej. Najstarsze z nich pamiętają doskonale odległe czasy, gdy planeta nasza była jeszcze bardzo młoda. I choć wydają nam się być czymś niezwykle stabilnym, niemal niezmiennym, ich wnętrze ciągle strzeże zazdrośnie swoich tajemnic. Jakich? Co skrywają skały? Ogromne zasoby energii skumulowane są między innymi w postaci kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz energii geotermalnej (ciepła z głębi Ziemi) – dużo potężniejszej niż ta, docierająca do powierzchni Ziemi za sprawą Słońca. Energia naszej planety nie zawsze daje się ujarzmić i wykorzystać, choć często obserwujemy skutki jej wyzwalania: trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powstawanie kalder, zapadanie się stropów jaskiń czy obrywy grawitacyjne.

Jaka zatem energia ukryta jest w skałach? Jak i czy można ją wykorzystać? Jakie są jej przejawy i oddziaływanie na skorupę ziemską, środowisko, na nas samych? Tyle pytań… Masz dużo do zrobienia… Zadanie nie jest łatwe. Sięgnij zatem do Swoich pokładów energii i… No właśnie! Już teraz z niecierpliwością czekamy na wykonaną przez Ciebie pracę plastyczną!

FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY:

  • Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online, do którego należy dołączyć skan lub zdjęcie pracy plastycznej w postaci pliku jpg (rozdzielczość: 150 dpi, rozmiar: max. 6 MB);
  • Plik jpg musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły;
  • Oryginał pracy musi być wykonany w formacie A4 – na płaszczyźnie w dowolnej technice (dopuszczane są płaskorzeźby o grubości do 2 cm);
  • Praca musi być zgodna z zadanym tematem, samodzielnie wykonana, prawidłowa merytorycznie.
    Termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2022 roku do północy.

PRACA PISEMNA
Tematy prac pisemnych:
Temat 1 – Jak rozświetlić mrok – odkrycia i wynalazki szejka z Galicji
Ropa naftowa – potocznie nazywana olejem skalnym lub ziemnym, błotnista maź
o nieprzyjemnym zapachu, tłusta, brudząca wodę, znana i wykorzystywana już przez
starożytnych… chyba żaden z surowców mineralnych nie zrobił tak błyskawicznej kariery od smaru
do kół wędrując aż na rynki światowe, jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych
i przemysłowych. 31 lipca 1853 roku – ta data wyznacza symboliczny początek narodzin przemysłu naftowego na polskich ziemiach. W tym dniu przeprowadzono w szpitalu powszechnym we Lwowie udany
zabieg chirurgiczny w sali rozświetlonej lampami naftowymi. Nie byłoby lamp naftowych i nafty jako materiału oświetleniowego gdyby nie Ignacy Łukasiewicz i Jego współpracownicy. Życiorys Łukasiewicza to opowieść o ropie naftowej i o czasach kiedy na ziemiach polskich od Gorlic aż po Lwów rozwijał się przemysł naftowy mimo, że w tym czasie Polski nie było na mapie Europy. To Jego wynalazki i odkrycia sprawiły, że o ropie z Podkarpacia usłyszał świat. I choć wydaje się, że największe odkrycia są już poza nami nie zmienia to faktu, że kariera najbardziej pożądanego surowca na świecie rozpoczęła się właśnie
na Podkarpaciu, w niewielkiej Bóbrce za sprawą farmaceuty, filantropa, działacza
niepodległościowego Ignacego Łukasiewicza. Skup się na jednym wybranym przez Ciebie odkryciu, wynalazku, opisz go, jakie było jego znaczenie i rola dla rozwoju nie tylko przemysłu naftowego, gospodarczego, ale przede wszystkim co zmieniły w życiu mieszkańców ówczesnego Podkarpacia, Polski, Europy, Świata. Jaki był ich oddźwięk na świecie i czy mają znaczenie jeszcze dzisiaj.
Temat 2 – Energetyczna Ziemia
Historia rozwoju cywilizacyjnego ludzkości nierozerwalnie związana jest ze źródłami energii, które
nam i naszym przodkom pozwalały nie tylko ogrzać domy, ale i doskonalić procesy przemysłowe.
Do tych celów wykorzystywane były i nadal są przede wszystkim paliwa kopalne: węgiel, ropa
naftowa i gaz ziemny. Niestety, ich spalanie wiąże się z niekorzystnymi dla środowiska
konsekwencjami. Zasoby Ziemi, w tym skały i wody, mogą być jednak wykorzystywane jako
bardziej przyjazne dla środowiska źródła energii. Do ciekawych przykładów energetyki
niekonwencjonalnej można zaliczyć między innymi energię geotermalną oraz energetykę jądrową.
Opisz wybrane alternatywne źródło energii, wskazując na jego wady i zalety. Spróbuj przewidzieć,
jak będzie wyglądało jego wykorzystanie w niedalekiej przyszłości. A może znasz ciekawe
przykłady wykorzystania alternatywnych źródeł energii (np. geotermii) w Twoim regionie?
Temat 3 – Czarne złoto czy czarna rozpacz?
Przed laty wykorzystanie węgla i ropy naftowej znacząco przyśpieszyło rozwój gospodarczy i
cywilizacyjny oraz poprawiło warunki życia ludności. Wszędzie szukano złóż tych kopalin,
nazywanych „Czarnym złotem”. Obecnie ocena wykorzystywania węgla i ropy naftowej jest
zdecydowanie inna – negatywna. Ich wykorzystanie, zwłaszcza energetyczne, uznane zostało za
główną przyczynę potencjalnej zagłady ludzkości. Spróbuj sam zrobić bilans zysków i strat oraz
oceń czy korzystanie z tych kopalin w przeszłości było błędem?

Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy:
– Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online, do którego
należy dołączyć pracę pisemną w postaci pliku PDF (max. 4 MB) – pliki w innych formatach nie będą przyjmowane;
– Plik PDF musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły;
– Rozmiar pracy – nie więcej niż 4 strony A4 tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) – to około 14 000 znaków ze spacjami;
– Ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub na końcu tekstu;
– Praca musi być zgodna z zadanym tematem, prawidłowa merytorycznie;
– Praca musi być wykonana samodzielnie, nie może zawierać fragmentów np. z publikacji, książek bez wskazania źródła (bez cytowania);
– Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora (w górnym lewym roku strony tytułowej należy zamieścić dane autora);
Końcowy termin nadsyłania prac – 1 kwietnia 2022 r. – do północy.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Skip to content