Wycieczka do Elewarru

Wycieczka do Elewarru

W trzeciej klasie dzieci poznają rodzaje roślin uprawnych. Jednym z nich są rośliny zbożowe. Aby zgłębić nasze wiadomości 3 listopada 2022 r. wyruszyliśmy na wycieczkę do magazynów zbożowych Elewarr Oddział Malbork. Zarząd elewatora przyjął nas bardzo gościnnie. Zapoznaliśmy się z techniką pracy w elewatorze, magazynowania zboża, etapami wykonywania prób zbożowych w laboratorium. Podjęliśmy nawet próby samodzielnego ważenia, rozdzielania i badania zbóż. Mieliśmy możliwość wjechania na 9 piętro elewatora i wejścia do sterowni zakładu, czyli miejsca głównego dowodzenia.

Jakby tego było mało na koniec otrzymaliśmy ogromną ilość gadżetów 🙂

Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie wycieczki  pani Paulinie Żuchowskiej, pani Dorocie Walczak oraz całemu Zarządowi Elewarru za umożliwienie realizacji wycieczki, a pani Aleksandrze Wisznickiej za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.   

Uczniowie klasy 3a

Skip to content