Szkolny Konkurs Plastyczny – „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

Szkolny Konkurs Plastyczny – „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W związku z realizacją programu oraz zgodnie z tradycją szkoły biblioteka szkolna podejmie szereg działań promujących czytelnictwo wśród naszych uczniów.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, który polega na zaprojektowaniu okolicznościowej kartki świątecznej, której tematem są: polskie bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje, a także tradycyjne motywy i symbolika świąteczna. Tym razem, ze względu na zamknięcie szkół i naukę zdalną, prace należy składać do 12 stycznia 2022 r.

Zadanie konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych polega na przygotowaniu:

  • klasy I – III – kartki świątecznej, w formacie A4 (może być złożona), techniką „przestrzenną” z wykorzystaniem różnych materiałów. Prace przekazać do Pani E. Serzysko.
  • klasy IV – VI – kartki świątecznej wraz z życzeniami, w formacie A4 (może być złożona), techniką „przestrzenną” z wykorzystaniem różnych materiałów. Prace przekazać do Pani I. Wojciechowskiej.
  • klasy VII – VIII – wykonanie teczki tematycznej techniką Lapbook – formą kreatywnego zaprezentowania informacji na temat polskich tradycji bożonarodzeniowych (maksymalnie wykonanie teczki przez dwóch uczniów). Prace przekazać do Pani I. Wojciechowskiej.

Pomocne linki z podpowiedziami wykonania kartek techniką przestrzenną oraz Lapbook:

a) kartka przestrzenna

https://www.c-and-a.com/shop-img/pdf/pl/kartki-bozonarodzeniowe.pdf
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/kartki-swiateczne

b) teczka tematyczna Lapbook

Cele konkursu jest propagowanie tradycji i symboliki związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, kształtowanie postaw szacunku do tradycji.

Każdy uczeń może dostarczyć maksymalnie dwie prace, które powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa. Kryteria oceny prac konkursowych: walory artystyczne, oryginalność, zgodność z tematem. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe. Serdecznie zapraszamy!!!

Skip to content