STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA MALBORKA WRĘCZONE!

STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA MALBORKA WRĘCZONE!

7 marca 2022r. uczniowie naszej szkoły otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Malborka pana Marka Charzewskiego oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Małgorzaty Krysik stypendia. Stypendium jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki w nauce, a także motywacją do dalszego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Nagrody odebrało 22 uczniów z klas IV- VIII, którzy uzyskali średnią powyżej 5,30 . Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !
1) Grabowski Adam (4a) – średnia ocen 5,64,
2) Modrakowska Nina (4a) – średnia ocen 5,36,
3) Nadworna Hanna (4a) – średnia ocen 5,36,
4) Ścibisz Zofia (4a) – średnia ocen 5,36,
5) Żelazna Wiktoria (4a) – średnia ocen 5,64,
6) Żołądecka Maria (4a) – średnia ocen 5,55,
7) Dukszta Magdalena (4b) – średnia ocen 5,45,
8) Lewandowski Bartosz (4b) – średnia ocen 5,36,
9) Łakomy Filip (4b) – średnia ocen 5,64,
10) Opałka Amelia (4b) – średnia ocen 5,45,
11) Kałużny Szymon (5a) – średnia ocen 5,36,
12) Dorobek Franciszek (5b) – średnia ocen 5,58,
13) Grzybek Magdalena (5b) – średnia ocen 5,42,
14) Jankowicz Nadia (5b) – średnia ocen 5,42,
15) Lipowska Urszula (5b) – średnia ocen 5,50,
16) Jackowska Patrycja (7b) – średnia ocen 5,64,
17) Sobiech Daria (7b) – średnia ocen 5,43,
18) Tuszakowska Nadia (7b) – średnia ocen 5,50,
19) Wiloch Alex (7b) – średnia ocen 5,57,
20) Wolińska Agata (7b) – średnia ocen 5,71,​
21) Kozakiewicz Patrycja (8a) – średnia ocen 5,43,
22) Popławska Adrianna (8a) – średnia ocen 5,36.

Skip to content