SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

W piątek (17 września) nasza szkoła jak co roku wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło akcji to „Myślimy – nie śmiecimy”.

Przez cały tydzień wszystkie klasy obejrzały prezentację multimedialną przygotowaną i przedstawioną przez E. Zimbał, a dotyczącą historii akcji na świecie i w Polsce, ogromnego problemu jakim jest zaleganie ogromnych ilości śmieci, przypuszczalny czas ich rozkładu oraz wpływ odpadów na przyrodę. Zwrócono uwagę, na to, że istotnie jest nie to, aby sprzątać śmieci lecz, żeby ich po prostu nie było. Przy tej okazji p. Zimbał ogłosiła szkolny konkurs „Jesteś EKO -pokaż to!”. Szukamy osoby, która podejmuje najwięcej działań ekologicznych. Szczegóły konkursu będą opublikowane na stronie szkoły.

Następnym krokiem był udział wszystkich klas (IV, V, VII, VIII)  w quizie dotyczącym ochrony środowiska np. segregacji śmieci, oszczędzania zasobów naturalnych, parków narodowych itp. 

Sprzątanie Świata rozpoczęliśmy od uporządkowania terenów w okolicy szkoły. I tak klasa VIII  b pod opieką p. Edyty Zimbał  posprzątała  teren wokół parku Esperanto i małego placu zabaw, a klasa  VII b śmieci na trasie szkoła – Urząd Miasta Malborka, aż do bulwaru nad Nogatem. Wszystkie śmieci (a było ich sporo) trafiły do przyszkolnego śmietnika skąd zostały zabrane przez firmę sprzątającą.

Za rok wszyscy, którym zależy na dobrym stanie środowiska naturalnego znowu przystąpią do  akcji „ Sprzątanie Świata”.

Skip to content