PODSUMOWANIE KONKURSU „MISTRZ ORTOGRAFII KLAS III”

PODSUMOWANIE KONKURSU „MISTRZ ORTOGRAFII KLAS III”

W naszej szkole dla uczniów klas III organizowany był konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”. Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny oraz rozbudzenie motywacji do poznawania, utrwalania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczniowie klas III wyznaczeni przez wychowawców przystępowali do kolejnych  etapów konkursu ortograficznego. Każdy etap dotyczył innych trudności ortograficznych:

I – pisowni wyrazów z „ó”, „u”
II – pisowni wyrazów z „rz”, „ż”
III – pisowni wyrazów z „h”, „ch”
IV – pisowni wyrazów wielką literą
V – finał konkursu

Podsumowano pięć etapów konkursu i wyłoniono na tej podstawie Mistrza Ortografii. 

Tytuł Mistrza Ortografii otrzymała osoba, która przystąpiła do wszystkich etapów konkursu i popełniła najmniej błędów ortograficznych.

Zwycięzcą konkursu ortograficznego została Maria Żołądecka z klasy IIIa.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział oraz życzymy powodzenia w dalszym przyswajaniu zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczennicy, która zdobyła tytuł Mistrza gratulujemy doskonałej znajomości ortografii.

Skip to content