Nauka pierwszej pomocy w formie zabawy podczas zajęć świetlicowych

Nauka pierwszej pomocy w formie zabawy podczas zajęć świetlicowych

W dniach 1 – 5 marca w świetlicy szkolnej przeprowadzono wśród najmłodszych uczniów cykl zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia były wzbogacone o prezentację filmów dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, a także o wizytę pani pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka opowiedziała dzieciom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, zapoznała z wyposażeniem apteczki lekarskiej. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pani pielęgniarki dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku.

Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorem (trzeba się przedstawić, powiedzieć, ile ma się lat, powiedzieć, gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Dzieci mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej. Utrwalały numery alarmowe wykonując prace plastyczne pod hasłem: „Umiem wezwać pomoc – numery alarmowe”.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Takie zajęcia mogą zaowocować w przyszłości tym, że dziecko będzie umiało odpowiednio zachować się podczas niebezpiecznej sytuacji. Zdobyta wiedza, opanowanie i dobre nawyki mogą sprawić, że zostanie prawdziwym „superbohaterem” ratując komuś życie.

Skip to content