Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymały wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 . Będziemy realizować Priorytet 3 programu, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wysokość pozyskanego wsparcia finansowego, która uzależniona była od liczby uczniów szkoły, wynosi 15 000 zł, w tym 3 000 zł stanowi wkład własny. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup książek, lektur, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej i realizację działań promujących czytelnictwo. W związku z tym zasięgnęliśmy opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego w sprawie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wszystkie opinie oraz sugestie uczniów i rodziców stanowiły podstawę do stworzenia  listy książek, jakie powinny być zakupione do biblioteki w ramach tego projektu. Lista ta, po jej skompletowaniu, została przekazana do wglądu i zatwierdzenia przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski

Skip to content