Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025 – podsumowanie

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025 – podsumowanie

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizowała projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Realizowaliśmy Priorytet 3 programu, którego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach programu w naszej szkole zostały zrealizowane wszystkie zadanie wynikające z umowy, obejmujące różne imprezy czytelnicze:

 1. Zasięgnięto opinii Rady Rodziców i SU w sprawie zakupu książek.
 2. Podjęto współpracę z bibliotekami w zakresie wymiany informacji na temat bestsellerów książkowych i planowanych zakupów oraz udziału w zaplanowanych działaniach związanych z rozwojem czytelnictwa.  
 3. Opracowano list do rodziców – „ Dlaczego książka?” – uwzględniając tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.
 4. W planach zakupu książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych.
 5. Opracowanie innowacji pedagogicznej „Mam wielki apetyt na czytanie”, dotyczącej  budowania nawyków czytelniczych i popularyzacji czytelnictwa – uwzględnienie wszystkich działań wynikających z przystąpienia do NPRCZ :
 6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów –ogólnoszkolne akcje czytelnicze: „Zabierz książkę na święta”, „Ferie książką”, „Zabierz książkę na wakacje”.
 7. Zorganizowanie imprez czytelniczych w naszej szkole:
  – Udział w VI Wojewódzkim Turnieju czytelniczym „Mole książkowe”.
  – Obchody Rok 2022 – Rokiem M. Konopnickiej (udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej….” ; Szkolny Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję”; gazetka z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej).
  – Obchody Rok 2022 – Rok J. Wybickiego- realizacja projektu edukacyjnego w kl. VII i VIII – „Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego” – prezentacja multimedialna oraz referaty, gazetka z okazji 200. rocznicy śmierci Józefa Wybickiego – w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.
  – Zorganizowanie akcji czytelniczej dla kl. I – VIII „Rzucam wszystko i czytam” – z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
  – Zorganizowanie obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych – wycieczka do galerii “Nova” na wystawę “ Drugie życie książki” – wyprawa do krainy baśniowych bohaterów” z użyciem aplikacji QR, zwiedzanie z przewodnikiem odrestaurowanej zabytkowej wieży ciśnień w Malborku.
  -Zorganizowanie obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – udział w miejskiej grze terenowej, z użyciem aplikacji kodów QR.
  – Udział aktywu bibliotecznego w spotkaniach autorskich z pisarką Żuław i Powiśla – Sylwią Kubik oraz z pasjonatem historii malborka Tomaszem Agejczykiem
  – Obchody Dnia Pluszowego Misia – lekcje biblioteczne w kl. I i kl. II.
  – Zorganizowanie Szkolnego Konkursu plastycznego dla klas I – VIII – „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”.
  – Zorganizowanie we współpracy PBW filia w Malborku Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „SPOTKANIE Z LEGENDAMI ZIEMI MALBORSKIEJ” z okazji 77 rocznicy powrotu Malborka do Macierzy.
  – Zorganizowanie – Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję” w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji. 
  – Koordynowanie udziału uczniów w XXXVII Rejonowym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej, zorganizowany przez MCKiE.
  – Zorganizowanie imprezy czytelniczej – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.
  – Rozwijanie zainteresowań uczniów – wycieczka grupy do Teatru Miniatura w Gdańsku na warsztaty teatralne „Teatr formy – teatralne miniatury” w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
  – Realizacja projektów edukacyjnych w ramach NPRCz: kl. I– „Konkursu pięknego czytania”; kl. II – lepienie z plasteliny postaci Czytusia – stworka zachęcającego dzieci do czytania książek; kl. III – plakaty na temat „Poznajemy kontynenty z Nalą – Małą reporterką”; kl. IV – „Literackie wędrówki z Panem Kleksem”; kl. V – „Magia ukazana w utworach literackich” – zainspirowane „Mitologią” J. Parandowskiego; kl. VI i VIII – Rok J. Wybickiego „Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego” – referaty oraz prezentacja multimedialna
  – Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych z zakresu edukacji czytelniczej, inspirowane działaniami w ramach NPRCz.

Wszystkie działania wpisane w obowiązkowe zadania objęte projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Realizowaliśmy Priorytet 3 zostały w pełni zrealizowane.

Skip to content