Konkurs „Tajemniczy Świat Jaskiń”

Konkurs „Tajemniczy Świat Jaskiń”

XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem: „Tajemniczy Świat Jaskiń”

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Warunki formalne przyjęcia pracy:

· format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do 2 cm);

· pracę należy zeskanować lub wysłać w postaci zdjęcia (jpg) na adres email: k.sawirska@g1.malbork.pl;

· wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (czytelnie wypełniony) stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego;

· końcowy termin nadsyłania prac – 30 marca 2021 r. – do północy.

Dla uczniów klas VII i VIII odbywa się konkurs wiedzy geologicznej. W pierwszym etapie należy wykonać pracę pisemną na wybrany temat (szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie konkursu):

Temat 1 – Moje spotkanie z krasem

Temat 2 – Jaskinia – otwarta księga wiedzy

Temat 3 – Speleologia – na granicy sportu ekstremalnego i nauki

Warunki formalne przyjęcia pracy:

· praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu – nie licząc ewentualnych ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) – to około 14 000 znaków ze spacjami;

· ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako załączniki na końcu;

· dopuszczalna forma opracowania: wydruk lub rękopis (czytelny), rysunki odręczne, komputerowe, skany, skany przetworzone, itp., zdjęcia – wydruki, odbitki, oprawa dowolna;

· wraz z pracą należy przesłać Formularz zgłoszeniowy (czytelnie wypełniony) stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego;

· niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora;

· końcowy termin nadsyłania prac – 30 marca 2021 r. – do północy na adres email: k.sawirska@g1.malbork.pl.

W przypadku pytań odnośnie konkursu proszę kontaktować się z Panią Katarzyną Sawirską.

Strona konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/

Skip to content