Konkurs Głośnego Czytania

Konkurs Głośnego Czytania

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Tymi oto słowami 29.09.2022 r rozpoczął się Konkurs Głośnego Czytania w klasach II i kl. III, w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiej akcji Dnia Głośnego Czytania, której organizatorem była biblioteka szkolna.

Uczniowie biorący udział w konkursie szybko przekonali się, co do prawdziwości tych słów, prezentując swoje umiejętności głośnego czytania i bawiąc się znakomicie, podczas prezentacji wylosowanych wierszy o tematyce jesiennej. Miła atmosfera nie pozwoliła na pominięcie i nie docenienie żadnego uczestnika, dlatego też wszyscy otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz upominki. Z pośród wszystkich wyłoniona została trójka uczniów, którzy swoją płynnością, dykcją oraz interpretacją czytanego tekstu zachwyciło jury, a należą do nich:

Klasy II:

I miejsce – L. Somerfeld-Szoltyska
II miejsce – M. Goljat
III miejsce – B. Majczyna

Klasy III:

I miejsce – M. Jackowska
II miejsce – I. Hyski
III miejsce F. Wisznicki

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content