„Bezpieczne dzieci w sieci”

„Bezpieczne dzieci w sieci”

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego dnia 9 lutego w naszej szkole przeprowadzono szereg działań, by uczcić to święto.

Ze względu na pandemię, w większości były to działania skierowane do uczniów klas 1-3, pracujących stacjonarnie. Obchody trwały od 9 lutego do 15 marca 2021 r. Do działań włączyli się wychowawcy najmłodszych klas oraz nauczyciel biblioteki szkolnej. Podjęto szereg działań aktywności klasowych:

Przeprowadzono lekcje w klasach 1-3 oraz zajęcia biblioteczne, gdzie omawiano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci dowiedziały się jak wykorzystywać Internet i jego możliwości, jak korzystać z aplikacji mobilnych oraz co robić w sytuacji zagrożenia w sieci. Poznały zasady dobrego zachowania w Internecie. W toku lekcji wykorzystano filmy animowane: „Sieciaki”, „Owce w sieci”, „Przygody Plika i Foldera” oraz „Wędrująca akademia bezpiecznego Internetu”,

Na temat zagrożeń dzieci w Sieci przeprowadzono pogadanki w klasach, których celem było respektowanie praw innych uczestników cyfrowego świata oraz wspólne dbanie o lepszy, a tym samym bardziej bezpieczny i przyjazny Internet.

Przeprowadzono konkurs plastyczny dla klas 1-3 na temat: „Bezpieczne dzieci w sieci”. Uczniowie wykonali indywidualne prace konkursowe, a także plakaty, na których przedstawione były różne sposoby bezpiecznego korzystania z sieci Internet. Na wielu pracach zamieszczone były hasła, które odnosiły się do pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z Internetu, cyberprzemocy, hejtu, wirusów komputerowych, spamu. Prace wykonane przez dzieci zostały ocenione przez komisję konkursową. Pierwsze miejsce Z. Ścibisz kl.3a oraz J. Januszkiewicz kl. 3b. Drugie miejsce Z. Węgrzynowska kl. 3a oraz F. Łakomy kl. 3. Trzecie miejsce H. Nadworna kl.3a oraz B. Lewandowski kl.3b. Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książki.

Uczniowie zaprojektowali i wykonali także „EMIOTKI BEZPIECZNEGO INTERNETU” – które posłużyły do oznaczenia Bezpiecznego Internetu na wykonanych plakatach. 

Podsumowaniem akcji była wystawa pokonkursowa prac uczniów na tablicach w holu głównym pn: „Bezpieczne dzieci w sieci”.

Przebieg całego przedsięwzięcia – inicjatywy, w formie sprawozdania, został zgłoszony do organizatorów DBI. Trzymamy kciuki. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie angażowały się w zajęcia, by wzbogacić swoją wiedzę jak właściwie korzystać z Internetu i być bezpiecznym w Sieci.

Skip to content