12.03 - 26.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 30 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Święto zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

W tym roku data święta jest zbieżna i odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Tego dnia w głośnym czytaniu udział brały dzieci wszystkich klasy od I do III wraz z opiekunami. Już podczas pierwszych godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach słychać było piękne głośne czytanie. To starsi koledzy - uczniowie klas ósmych, czytali swoim młodszym kolegom fragment „Pamiętnika Czarnego Noska”       J. Porazińskiej. Wyjątkowa atmosfera sprzyjała czytaniu jednej z przygód głównego bohatera Czarnego Noska - sympatycznego pluszowego misi, którego właścicielką jest mała dziewczynka - Małgosia.

Celem imprezy było zachęcanie dzieci i młodzieży do sięgania po książkę, jako sposobu na pożyteczne spędzanie wolnego czasu, bo ciekawie jest przenieść się w świat wyobraźni, w którym kto czyta ma piękne sny…