230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

      „Rozpłynęła się już pieśń radosna,
      głośnym echem po ojczystym kraju,
            Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
                    pamiętny Trzeci Maju…”   

3 maja 1791 r. Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 maja – ustawę zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.     Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą.

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej, systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, formalnie zniosła liberum veto, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny.

                      ,,Zgoda Sejmu to sprawiła
                            Że nam wolność przywróciła
                                Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
                                        Niechaj żyje Król kochany!”

      –   głoszą słowa ,,Poloneza Trzeciego Maja”, utworu powstałego już w 1791 roku. Podkreślają one rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w tworzeniu ustawy. To właśnie on przygotował projekt nowej konstytucji. Towarzyszyli mu w tym dziele Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki.

Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji – to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.


Jan Matejko ,,Konstytucja 3 Maja 1791 roku

 Mazurek Trzeciego Maja
,,Witaj, Majowa Jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie!
Uczcimy ciebie piosenką,
która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, wielki Maj,
u Polaków błogi raj”

Zapraszamy do obejrzenia programu przygotowanego przez uczennice kl. 6b  z okazji 230.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Skip to content