26.10.-8.11.2020 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 4-8) 26.10.-8.11.2020 r. - Nauczanie zdalne (klasy 4-8)

Harmonogram spotkań z rodzicami

godz. 1700 - 1800 (czwartki)

od 02.09.2020

Wydawanie podręczników szkolnych według harmonogramu

03, 04 i 07.09.2020

Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami.

26.11.2020

Konsultacje z rodzicami

07.01.2021

Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.

25 03.2021

Konsultacje z rodzicami

27.05.2021

Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.

 od 14.06.2021

Zwrot podręczników szkolnych do biblioteki według przyjętego harmonogramu