26.08.2019 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1 - sale 04 i 05, godz.17.00 02.09.2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - Duża Sala Gimnastyczna, godz. 9:00

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

obowiązujący od 1 września 2018 r.

 

Klasy 1-3 (edukacja wczesnoszkolna)

Przedmiot

Program

Edukacja wczesnoszkolna

T. Janicka-Panek, Program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, wyd. NOWA ERA

Język angielski

D. Sikora-Banasik, Program nauczania języka angielskiego kl. I-III, wyd. NOWA ERA

 

Klasy 4-8

Język polski

M. Derlukiewicz, Nowe słowa na start!, Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

Język angielski

K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska, Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

A. Puchalska, T. Zych, Program nauczania języka angielskiego do klas VII-VIII Teaching English through culture

Język niemiecki

P. Piszczatowski, aha! Neu Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, wyd. WSiP

Język hiszpański

I. Kusicielek, Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej, wyd. KLETT

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach, Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki, wyd. NOWA ERA

Plastyka

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!, wyd. NOWA ERA

Historia

T. Maćkowski, Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś, wyd. NOWA ERA

Wiedza o społeczeństwie

B. Furman, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Dziś i jutro, wyd. NOWA ERA

Przyroda

J. Golanko, Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Tajemnice przyrody, wyd. NOWA ERA

Geografia

E.M. Tuz, B. Dziedzic, Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa, wyd. NOWA ERA

Biologia

A. Zdziennicka, Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej Puls życia, wyd. NOWA ERA

Chemia

T. Kulawik, M. Litwin, Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery, wyd. NOWA ERA

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Program nauczania fizyki w szkole podstawowej To jest fizyka, wyd. NOWA ERA

Matematyka

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej), wyd. GWO

Informatyka

M. Kęska, Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!, wyd. NOWA ERA

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka, Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa?, wyd. NOWA ERA

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej Żyję i działam bezpiecznie, wyd. NOWA ERA

Wychowanie fizyczne

K. Warchoł, Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej, wyd. FOSZE

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król, Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 4-8 szkoły podstawowej, wyd. RUBIKON

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem. Wyd. WAM

 

Klasy 3 gimnazjum

Język polski

M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski, Słowa na czasie. Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum. Wyd. NOWA ERA 

Język niemiecki

A. Jaroszewska, Program nauczania języka niemieckiego. Gimnazjum. Kurs podstawowy. Wyd. NOWA ERA

Język angielski

B. Tittenbrun, E. Piotrkowska, Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla III etapu edukacyjnego gimnazjum. Poziom III.1. Dla uczniów kontynuujących naukę j. angielskiego. Wyd. MACMLLAN POLSKA

Katarzyna Szewczyńska – Mulcan, Program autorski „Teenage  success”

Język hiszpański

A. Dudziak-Szukała, P. Przystanowicz, Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum. Wyd. NOWELA

Historia

T. Kowalewska, T. Maćkowski, Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. Wyd. NOWA ERA

Wiedza o społeczeństwie

T. Kowalewska „Dziś i jutro”, Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum. Wyd. NOWA ERA

Matematyka

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum). Wyd. GWO

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, To jest Fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum.
Wyd. NOWA ERA

Geografia

E. M. Tuz, D. Szczypiński, Program nauczania geografii dla gimnazjum - Planeta Nowa. Wyd. NOWA ERA

Biologia

A. Zdziennicka, Program nauczania biologii dla gimnazjum „Puls życia”. 
Wyd. NOWA ERA

Chemia

T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w gimnazjum. 
Wyd. NOWA ERA

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem. Wyd. WAM

Informatyka

G. Koba, J. Bock, Program nauczania informatyki. Wyd. Szkolne PWN

Zajęcia techniczne

W. Czyżewski, Technika w praktyce. Program nauczania w gimnazjum.  Wyd. NOWA ERA

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum. 
Wyd. NOWA ERA

Wychowanie fizyczne

A. Przysiężna, A. Jopek, L. Kaczor, Program nauczania wychowania fizycznego dla wszystkich etapów kształcenia. Ruch to zdrowie. Wyd. GFO

Wychowanie do życia w rodzinie

M. Sitarska, B. Strzemieczna, Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I-III. Wyd. SZKOLNE I PEDAGOGICZNE

Zajęcia artystyczne

A. Kreiner-Bogdańska, Muzyka w gimnazjum. Wyd. OFICYNA WYDAWNICZA KRZYSZTOFA PAZDRO

Elżbieta Jezierska, Kraina sztuki. Program nauczania plastyki w gimnazjum. WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN

Muzyka

A. Kreiner-Bogdańska, Muzyka w gimnazjum. Wyd. OFICYNA WYDAWNICZA KRZYSZTOFA PAZDRO

Plastyka

Elżbieta Jezierska, Kraina sztuki. Program nauczania plastyki w gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN