13-15.05.2019 - Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7 23.05.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców do 24.05.2019 - Wystawienie propozycji ocen rocznych do 7.06.2019 - Wystawienie ocen rocznych

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

  W terminie głównym
 część humanistyczna   10 kwietnia 2019 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  • z zakresu jezyka polskiego - godz. 11:00
 część matemtyczno-przyrodnicza   11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  • z zakresu matematyki - godz. 11:00
 język obcy (nowożytny)   12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00