24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Opieka w świetlicy szkolnej

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Świetlica dla dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30 (w piątek w godzinach 7.00-16.00).

 

Biblioteka szkolna 

Biblioteka szkolna w okresie zawieszenia zajęć czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00.