12.03 - 26.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Rezultaty konkursu plastycznego -Projekt okładki ulubionej książki”

 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły włączyli się do obchodów święta. Uczestniczyli w konkursie plastycznym „Projekt okładki ulubionej książki”, którego celem była popularyzacja książki i czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych, popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Każda praca została oceniona. Dziękujemy wszystkim za bardzo oryginalne i ciekawe prace.  Wszystkim artystom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!

Zapraszamy też do oglądania galerii prac uczniów wykonywanych podczas pracy zdalnej.