13-15.05.2019 - Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7 23.05.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców do 24.05.2019 - Wystawienie propozycji ocen rocznych do 7.06.2019 - Wystawienie ocen rocznych

„WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”

Uczniowie klasy 5b wraz z wychowawcą p. Katarzyną Sawirską, w okresie od września do listopada uczestniczyli w projekcie pod tytułem „Woda źródłem życia”. Projekt ten został zorganizowany przez DPS w Malborku oraz współfinansowany przez wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Malborku. Projekt skierowany był do trzech grup. Jedną z grup byli uczniowie wspomnianej klasy, kolejna grupa to mieszkańcy DPS w Malborku, a kolejną grupę tworzyli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Malborku. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w kilku działaniach mających przybliżyć im tematykę wody oraz jej znaczenia dla życia na Ziemi.

Pierwsze spotkanie grup miało miejsce podczas wspólnego rejsu po Jeziorze Druzno. Tam uczestnicy mieli okazję poznać się wzajemnie oraz podziwiać piękno fauny i flory jeziora. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych wszyscy bawili się dobrze podczas wspólnej wycieczki.

Kolejne spotkanie odbyło się w DPS w Malborku. Te działanie miało na celu zapoznanie uczestników z wodą występującą w różnych postaciach, czy też smakach. Uczestnicy rozpoznawali również dźwięki wody. Na koniec grupy stworzyły plakat, który później zaprezentowały. Wyjaśnili dla pozostałych uczestników jakie znaczenie ma woda dla życia człowieka, roślin i zwierząt.

Trzecie spotkanie dotyczyło zanieczyszczeń wód. Wychowawczyni klasy przygotowała prezentację o zanieczyszczeniach. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. skąd głównie pochodzą zanieczyszczenia, jakie są ich skutki oraz jak możemy im zapobiegać. Po prezentacji grupy rozwiązały krótki test związany z tematyką prezentacji.

Czwarte i ostatnie spotkanie składało się z dwóch części. W części pierwszej wybrani uczestnicy tworzyli w grupach pracę plastyczną o tym samym tytule co projekt. Wszystkie prace zostały wykonane z wielkim zaangażowaniem. W części drugiej nastąpiło podsumowanie projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania oraz zostali nagrodzeni. Uczniowie bardzo miło wspominają czas spędzony podczas realizacji tego projektu.