19.06.2019 - Zakończenie roku szkolnego - godzina 9:00

Program "Dobry Start"

Wnioski w ramach programu "Dobry Start" tzw. 300+ można składać do 30 listopada 2018 roku. Wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko uczące się w szkole do 20 roku życia. Wnioski można składać:

  1. Drogą elektroniczną za oomocą systemów teleinformatycznych tj. banki;
  2. W formie papierowej w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku, parter pokój nr 17: poniedziałek 8:00 - 14:00, wtorek 8:00 - 14:00, środa 9:00 - 17:00, czwartek 8:00 - 14:00, piątek 8:00 - 14:00;
  3. Drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Słowackiego 74 82 - 200 Malbork;
  4. Składać w sekretariacie MOPS (pokój nr 12, piętro II) na ul. Słowackiego 74.