12.03 - 26.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych do chwili ustania zagrożenia.

W związku z powyższym komunikatem podjąłem decyzję o zawieszeniu organizacji wycieczek szkolnych do odwołania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na polecenie Burmistrza Miasta Malborka odwołuję dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku zaplanowany na dzień 14 marca 2020 r. oraz uroczystość nadania sztandaru szkole, która miała się odbyć w dniu 27 marca 2020 r.

 

Sławomir Kempa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku