13-15.05.2019 - Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7 23.05.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców do 24.05.2019 - Wystawienie propozycji ocen rocznych do 7.06.2019 - Wystawienie ocen rocznych

INTEGRACJA KLASY VII B W MURACH ZAMKU MALBORSKIEGO

28 września klasa VII B uczestniczyła w zajęciach przeznaczonych dla tej grupy wiekowej pod nazwą "Broń i uzbrojenie od średniowiecza do oświecenia – ewolucja  broni i uzbrojenia  w  Europie".

Omówione zostały  różne rodzaje broni oraz uzbrojenie ochronne. Uczniowie poszukiwali wpływu kultur Wschodu  i Zachodu w kształtowaniu się broni i uzbrojenia. Klasa miała okazję zobaczyć jak wygląda szyszak husarski z przełomu XVII i XVIII wieku oraz napierśnik oficera gwardii polsko-saskiej z lat około 1725–1730. Zajęcia były prowadzone na  powstałej w ramach projektu  krótkoterminowej wystawie militariów w Muzeum Zamkowym.

Na sam koniec zajęć każdy miał okazję samodzielnie wykonać napierśnik i wczuć się w rolę oficera polsko-saskiej gwardii królewskiej.