13-15.05.2019 - Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7 23.05.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców do 24.05.2019 - Wystawienie propozycji ocen rocznych do 7.06.2019 - Wystawienie ocen rocznych

AKCJA ZNICZ

W dniu 14.11.2018 roku wolontariusze naszej szkoły udali się na cmentarz przy ulicy Jagiellońskiej.

Dzięki pomocy i wsparciu innych uczniów, którzy przynieśli do szkoły znicze, mogliśmy zapalić je na opuszczonych i zaniedbanych grobach.

Na miejscu spotkaliśmy również dzieci mieszkajće w okolicach, które z chęcią pomogły nam choć w niewielkim stopniu uporządkować tamtejsze nagrobki.

Świadomość, że wciąż możemy spotkać osoby chętne do pomocy innym bardzo nas cieszy, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w organizowanej przez nas „AKCJI ZNICZ”.