14 - 16.05.2018 - Próbny egzamin gimnazjalny klasy 2 oraz próbny egzamin ósmoklasisty klasy 7 30.05.2018 - Konsultacje - godzina 17:00 01.06.2018 - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Sza­cun­ku nam dziś trze­ba… sza­cun­ku dla chle­ba potrzeba…”

9 i 16 kwietnia  braliśmy udział  w warsztatach w  Szkole Łacińskiej, które odbyły się  pod hasłem „Od ziarenka do bochenka”. Dzieci dowiedziały się jak powstaje chleb, z czego jest wyrabiane ciasto i skąd się bierze mąka. Oglądając ciekawy film mogły porównać ciężką pracę rolnika dawniej i dzisiaj. Nauczyły się rozpoznawać i nazywać rodzaje zbóż. Mogły zobaczyć, posmakować i dotknąć różnych rodzajów mąk i płatków. Wspólnie śpiewały piosenki i wykonały prace plastyczne – kłosy zbóż. Część praktyczna była bardzo trudna ale przyniosła wiele satysfakcji. Dzieci same formowały z ciasta bułki i chlebki. Wspólnie wykonały lalki ze słomy. Na zakończenie każdy dostał ciepłe, pachnące pieczywo, które własnoręcznie wykonał. Wypieki i lalki zabrały do szkoły. Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające. DZIĘKUJEMY!