26.09.2017 - wydawanie podręczników przez bibliotekę szkolną dla klas 7 27.09.2017 - Wydawanie podręczników przez bibliotekę szkolną klasie 4 28.09.2017 - Dyskoteka szkolna dla klas 7-8 z okazji Dnia Chłopaka 4.10.2017 - Uroczystość pasowania na ucznia klas 1

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 w Malborku została powołana do życia 1 września 2017 roku w związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty, ale jej historia jest znacznie bogatsza. Jest bowiem spadkobiercą Gimnazjum nr 1, po którym odziedziczyła nie tylko budynek, ale także kadrę nauczycielską i chlubne tradycje.   

W 2004 roku w drodze powszechnego głosowania przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli został wybrany patron szkoły – Jan III Sobieski. 22 października 2004 r. na mocy uchwały podjętej przez organ prowadzący – Radę Miasta Malborka – odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz przekazanie sztandaru.